een nieuwe wereld

 Wat is er mis met Europa?

Griekse reders sluizen € 560 Miljard weg terwijl de Europese burger opdraait voor de schulden van Griekenland. Verduistering van  € 114 Miljard, geld dat niet verantwoord is. Geen bescherming tegen Corruptie, wat jaarlijks € 120 Miljard kost, geldverspilling, vriendjespolitiek, ontwijking van belastingen door Parlementsleden, beïnvloeding van parlementsleden door lobbyisten, geen controle op banken, de voedselketen wordt niet voldoende beschermd en  burgers worden niet goed beschermd, zie de artikelen hieronder. Ook zijn de verschillen en belangen tussen de landen erg groot.

Zou het niet beter zijn wanneer de Europese Unie eerst orde op zaken stelt voordat ze verder gaat met haar werk, of moet het op een hele andere manier?

Ook een GROTE ZWAKTE VAN EUROPA is het hierdoor ontstane eigenbelang van vele parlementsleden en politici.

Wilt u dat er wat aan gedaan wordt?  Laat het horen!


Juncker en Dijsselbloem helpen Multinationals, door geld weg te laten sluizen via postbus-firma’s aan de Amsterdamse Zuidas. Ook geld uit Griekenland, terwijl daar de burgers het mes op de keel wordt gezet.

Misdadig tegenover de Griekse bevolking. Alleen al via Nederland wordt er zo € 9000 Miljard weggesluisd. Nederland “verdient” daar € 2.5 Miljard aan.


Vele 100den Miljarden aan belastinggelden worden zo ontdoken door deze geheime belastingdeals.De waarheid over Griekenland / De EU is zelf de schuldige.

De EU had Griekenland destijds nooit toe moeten laten, daar de Grieken hun zaken toen niet op orde hadden. Nu komt er een regering die de boel van de vorige regering in zeer korte tijd op moet knappen. Dat is heel moeilijk. Daar mag best rekening mee worden gehouden.

Laat de Griekse Reders en de Grieks Orthodoxe Kerk de rekening betalen. Het geld is er. Dat is een goede zaak en beter dan de Europese belastingbetalers er voor op te laten draaien.


Griekse Reders sluizen 560 miljard weg

Griekenland was aan de afgrond en moest met geld van de Europese Burgers geholpen worden. De laatste jaren is er een kleine 200 miljard Euro Griekenland ingepompt.

Terwijl de rijkste Griekse reders het land financieel hebben leeggezogen door minimaal

€ 560 miljard weg te sluizen naar o.a. Zwitserland en andere belastingparadijzen. Daarnaast betalen deze reders amper belasting en ontvangen ook nog eens subsidie van Europa. Als die € 560 miljard terug zou komen en belast wordt, is het probleem opgelost. Waarom dat niet gebeurt, laat zich makkelijk raden. Vriendjespolitiek.


De Grieks orthodoxe kerk bezit het grootste vermogen van het land, op de staat na. Ze heeft meer dan negen miljoen aandelen in de Griekse Nationale Bank, ze bezit hotels, parkings, magazijnen, ondernemingen en 350 toeristische centra. Het kerkinstituut is met zijn 130.000 hectare bossen, velden, bergen en stranden meteen ook de grootste grootgrondbezitter van het land. Het levert de kerk jaarlijks vele miljoenen euro’s op en dat geld bleef tot voor kort belastingvrij.

Barroso, de Voorzitter van de Europese Commissie, pleitte ervoor om het arme Griekenland erbovenop te helpen. De rijke Griekse reders bleven buiten schot. Natuurlijk, Barroso is bevriend met Spiros Latsis, en laat zich vertroetelen op een van zijn meest luxe jachten. Deze Griekse Latsis is eigenaar van een Zwitserse bank, bezit meerdere rederijen, heeft een aandeel van 30% in een oliemaatschappij enz. Zie Blok Artikelen Rijkste Griekse Reders en Barroso

€ 114 Miljard Verduisterd

Op 8 mei 2014, werd bekend gemaakt door EenVandaag, dat er reeds 19 jaar, jaarlijks meer dan € 6.000 Miljoen, oftewel € 6 Miljard, uitgekeerd wordt aan landen, waarvoor geen verantwoording wordt afgelegd, dus géén bonnetje, op z’n Hollands gezegd. Dit gebeurt door 25 landen; slechts 3 landen verantwoorden hun uitgaven wel (Nederland, Zweden en Denemarken).

Dat dit reeds 19 jaar voortduurt, en dus totaal om ruim € 114 Miljard gaat, zonder dat daar verandering in komt, is werkelijk te gek voor woorden. En dat er dan politici zijn die dat zo lang hebben zien gebeuren, er niets aan (kunnen?) doen en deze GELDVERSLINDENDE INSTELLING nog verdedigen ook.


Wie controleert de EU?

Goede vraag!!!!! en wie neemt maatregelen als er iets verkeerd gaat? Niemand. Dus....... de Europese Unie is een ongeleid projectiel.


Het Europarlement

De leden van dit Parlement ontduiken en ontwijken belastingen, hebben allerlei leuke financiële regeltjes voor zichzelf, zie DIEFSTAL door Europees Parlement.

Voor de maandelijkse vergadering van het Europese Parlement vindt er elke maand een gigantische verhuizing plaats naar Straatsburg. De jaarlijkse kosten voor de hotelovernachtingen en treinreizen van de 754 Europarlementariërs en voor het heen en weer laten rijden van vrachtwagens vol dossierkisten bedragen tussen 169 en 204 miljoen euro. Dat is vijftien tot twintig procent van het gehele budget van het Parlement. De CO2-uitstoot als gevolg ervan is negentienduizend ton. De gebouwen in Straatsburg staan 89% van de tijd leeg.


Honderden Lobbyisten

De Europese Parlementsleden worden meer dan 20.000 keer per jaar beïnvloed door lobbyisten van Multinationals. Een Walhalla voor het creëren van corruptie.

Dus levensgevaarlijk. De belangen van de burger kunnen zo wel heel makkelijk op het spel komen te staan, ten gunste van de Multinationals.


Kapitaalvlucht

De angst voor de kapitaalvlucht zit er flink in. Alle Eurolanden afzonderlijk hebben het hierover. Zo kunnen kapitaalkrachtigen allerlei lucratieve financiële trucs uithalen.

De Eurolanden hadden 19 jaar geleden al de handen ineen kunnen slaan om hier gezamenlijk actie tegen te ondernemen en maatregelen te treffen, zodat die kapitaalvlucht zinloos werd gemaakt. Een gemiste kans voor Europa.


Handelsverdrag met Amerika

Mark Rutte wil in Europees verband zo snel mogelijk dat er een handelsverdrag met Amerika komt. Hij kan bijna niet wachten. Maar is dat nu wel zo handig?

Ten eerste wordt er gesuggereerd dat dit banen oplevert. Dat hebben we vaker gehoord van Rutte. Wat er hier in meer dan 50 jaar is opgebouwd wordt in rap tempo afgebroken. Er zijn al 100duizend banen wegbezuinigd, ook in de zorg (30.000).  Daarnaast: met zo’n Verdrag oneerlijke concurrentie.

Ten tweede kunnen de Amerikanen met hun regels de Europese regels aanvechten, zodat Europese landen geen baas meer in eigen huis is. Onze vrijheid wordt al ingeperkt door de EU.

Ten derde is de controle op onze voedselketen minimaal. Door een handelsverdrag met Amerika, komen er nog meer voedingsmiddelen op de Europese markt, bv. de Chloorkip, waardoor de controle nog problematischer wordt. Bovendien hebben we al een Plofkip.

Ten vierde zijn Amerikanen veel slimmer dan de politici in Europa, de Amerikanen zullen hier héél véél  baat bij hebben. Onze door de multinationals “ geïnspireerde “ politici laten zich wéér in de luren leggen.

Ten vijfde, politici worden al bijna niet meer vertrouwd. Laat staan dat je Amerikaanse politici en leiders kunt vertrouwen.

Ten zesde, wilt u een tweede Amerika? Tegen Handelsverdrag? Mail: info@eennieuwewereld.eu


Banken

De Controle op banken is bij de Nederlandse wet geregeld, maar volgens de Europese wetgeving hoeven banken geen inzage te geven in de boeken. Zie De Schuldvraag. Banken worden dus door niemand gecontroleerd en kunnen in principe fictieve geldstromen creëren, foute leningen verstrekken, sjoemelen met de boekhouding, denk ook aan KPMG en Kartelvorming. Mede een reden waarom de Crisis is ontstaan. Uiteindelijk betaalt de burger het gelag terwijl de bonuscultuur weer in volle gang is. Sinds kort zullen de aandeelhouders dat op moeten gaan hoesten. Maar uiteindelijk betaald de consument altijd.

De schulden van de Europese banken zijn nog altijd drie keer zo hoog als de totale overheidsschuld in de EU. Bijna een derde van de ‘verborgen’ risico-gewogen activa van banken, is gelinkt met investeringen in het staatspapier van andere landen. Dat kan er voor zorgen dat een land onbewust blootgesteld is aan de risico’s van een ander land.

Zo zouden 64 van de grootste banken in Europa zowat 806 miljard euro aan risico-gewogen activa bezitten die zijn gelinkt aan staatspapier, terwijl de regelgevers mikken op nul.

Burgerbescherming

De Nederlandse regering is er evenals De Europese Unie ook om de burger te beschermen. Nu wordt de burger beschouwd als een stommeling, waaruit zoveel mogelijk geld gezogen wordt.


Corruptie

Vreemd dat Europa bijna niets tegen corruptie en omkoping doet. Het kost jaarlijks € 120 Miljard. Klokkenluiders worden niet beschermd. Er zou een meld-verplichting moeten komen, dus als je het niet meldt, kun je beboet worden, zodat corruptie uitgebannen wordt en klokkenluiders worden beschermd. Het gaat niet om snoepjes maar om geld van de burger. Laten we eerlijk zijn: veel mensen zijn gevoelig voor persoonlijk gewin. Reden waarom wij ons tegen onszelf moeten beschermen.

Zie artikel: Anti Corruptie EU rapport is een Farce.

Onze Banken geslaagd?

We wachten op taart.

Maar de banken-sector is niet zo goed als de ECB ons wil doen laten geloven!

Tekort van 65 à 70 Miljard Euro klopt niet.

Aldus Harold Benink, hoogleraar Banking en Finance in Tilburg.

Ook het Internationaal Monetair Fonds en vooraanstaande, internationale financieel analisten komen uit op een tekort dat ligt tussen de 300 à 400 Miljard Euro wat verdwenen is.

Onder druk van nationale banken en hun toezichthouders wordt dit onder de pet gehouden.

Vreemd: dat grote Duitse en Franse banken nauwelijks problemen hebben, terwijl zij veel Zuid-Europese staatsobligaties hebben, die enorm in waarde gekelderd zijn.

Bron: De Stentor.

Laten we ons besodemieteren?

Werken aan

Een Nieuwe Wereld