Alex Brenninkmeijer, de voormalige Nationale Ombudsman in Nederland, nu lid van de Europese Rekenkamer:

Een instelling waar geld verkwist, en zelfs gecorrumpeerd wordt.