Beste Nederlanders,

Wij wereldburgers worden massaal belazerd door bankiers, big farma, regeringsleiders, miljardairs, multinationals,, etc. etc. die geld uit de economie onttrekken, waardoor wij burgers steeds minder te besteden hebben. Zie ook het laatste schandaal: NOS: De Panama Papers

of in theguardian.

In vele landen gaan de mensen massaal de straat op uit onvrede. Frankrijk

Daarnaast is het Banksysteem een totaal verziekt systeem: Winsten gaan naar de Bankiers aan de Top (de Rothschilds), de verliezen mogen de belastingbetalers betalen.

Dus wij houden ons eigen banksysteem in stand en de winsten vloeien weg.

De buffers via ESM worden ook door u en mij betaald. (zie onder)                 

Tijd voor verandering dus voor een oprichting van:

Een Nieuw Wereldwijd Instituut voor Financiële Zorg

A New Worldwide Institute for Financial Care.

Voor elke wereldburger een Basis-Recht van minimaal       € 1550.--. p.m.* Volgens de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens

 1. *Omgerekend naar de Nederlandse levensstandaard

Volgende keer hoe dit te bereiken.


Het zorg-systeem is één grote mislukking voor de burgers, net als de meeste privatiseringen.

Dus: weg er mee, vinden de meeste mensen. 

Belangenverstrengeling:

Lees hier hoe de man van minister Schippers tonnen verdient aan haar “zorgsysteem’' ftm.nl


Pensioenen onnodig gekort


Overdekking van

€ 600 Miljard lees...


Door de burgers betaald als Bankbuffer

€ 700 Miljard als startkapitaal voor de ESM. Wij burgers betalen zelf de risico’s van ons eigen banksysteem.


€ 80 Miljard per maand moet terug naar de burgers

Dat zou in het huidige systeem dé oplossing zijn voor de economische krimp. Burgers hebben weer geld om te leven en te kopen. Ondernemers krijgen zo weer geld om te ondernemen. Geld hoort te rollen. Nu komt het geld bij de rijksten terecht, waardoor arbeidskrachten nog goedkoper worden: Toenemende Armoede, onrust en onlusten.        Het is aan jou!!!

               Stichting Nieuwehelden


Samenwerking burgers vereist!

Dat het huidige politieke systeem niet meer werkt wordt steeds duidelijker door de groeiende verdeeldheid. De Tweede Kamer moppert, maar doet niets of kan er niets aan doen.

De onvrede onder burgers wordt steeds groter.

Het politieke systeem zit zo in elkaar, dat eenmaal in de Tweede Kamer of in de Regering, je trouw moet zweren aan de Koning èn je hebt de plicht tot geheimhouding.

Reden om gezamenlijk een partij op te richten, met als doel dit te veranderen en het 200 jaar oude tot corruptie leidende regeringssysteem, met zijn ons-kent-ons cultuur en vriendjespolitiek, plaats te laten maken voor  een:


Nieuw Regeringsstelsel:

 1. a.een commissie die het beleid maakt. Deze commissie bestaat uit mensen met kennis van zaken, wijze mensen, wetenschappers, professoren, intellectuelen en mensen uit alle lagen van de bevolking. 

 2. b.èn een orgaan die het beleid uitvoert.

 3. c.Geconstateerde Corruptie door overheidsfunctionarissen, moet verplicht gemeld worden.

 4. d.Lobbyen verbieden


DOEL: Belangen van de 

burgers op de eerste plaats te

stellen.


Grondwet:

Dat vereist een verandering in de    

Grondwet en daar hebben we

elkaar voor nodig.

Laat het weten als u 

Verandering noodzakelijk vindt!


Mail naar:

info@eennieuwewereld.eu


Volgende Nieuwsbulletin: 

                                                     

Hoe zit de bankwereld in

elkaar  en haar

verwevenheid met 

politici.

Deze titel spreekt al voor zich, 

daarom volgende keer:

Een mogelijke Oplossing!!!

Like en volg ons op Facebook.


Kijk ook op Doel website

Agenda

Oud Systeem

Het 200 jaar oude  Regeringssysteem, heeft geleid tot corruptie en ongewenste vriendjespolitiek.

Corruptie bij VVD

Zelfs een VVD-lid van de Eerste Kamer heeft af moeten treden door wanbeleid bij Meavita, waardoor 20.000 mensen op straat staan en 100.000 mensen zonder zorg zitten. Dit naast de vele VVD-politici die al het veld hebben moeten ruimen wegens corruptie.

Lees hier over Schippers

Er wordt gelogen over meer banen

Juist minder banen door:

 1. *Verdraaien van cijfers. Er

 2. *zitten bijna 1 1/2 miljoen mensen thuis, meer dan wordt verteld.

 3. *Automatiseringen

 4. *3D-Printing

 5. *Mindere bestedingen

 6. *Internet winkels

 7. *overnames door Multinationals

 8. *Duurzaamheid, mensen worden te duur

 9. *Inzetten Robots

 10. *Multinationals ontwijken op grote schaal belastingen o.a. Apple € 200 Miljard


Meeste Projecten van overheid mislukken

en/of worden 2 of meer x zo duur als begroot. De burger draait voor de kosten op.

Een Nieuw regeringsstelsel

dat de belangen van burgers en bedrijfsleven voorop stelt, is méér dan noodzakelijk.

o.a.: Eén  zorgverzekering,  van en voor burgers en weg met ongewenste Privatiseringen.

Eén Nieuw Financieel Instituut van en vóór burgers!!! Zie....

Werken aan

Een Nieuwe Wereld


Iedereen leeft op de wereld       

dus de wereld is voor iedereen

Geïnspireerd door: Thé Lau: Bergen, 17 juli 1952- Amsterdam, 23 juni 2015.
Voor een eerlijke verdeling van het gebruik van de wereld en haar bodemschatten.


Lezing over

ANDER NIEUWS

het nieuws dat het journaal niet uitzond.

    

Een ontluisterende lezing door Janneke Monshouwer.

Janneke  werkte 30 jaar bij de Nederlandse Televisie, waaronder het NOS journaal. Zij maakte in al die jaren vele reportages en ontdekte dat de wereld er anders uit zag dan in de media werd gepresenteerd. Veel nieuws dat niet verteld werd om duistere redenen.


Zij schreef het Boek “ Ander Nieuws “, waarover zij lezingen geeft. Zie www.andernieuws.eu

 

Maar waarom worden wij met opzet verkeerd voorgelicht door De NOS ?

https://www.youtube.com/watch?v=q_cGzzKGhQ0


Media in handen van Ultra rijke miljardairs:

Hoe corrupt zijn de media? lees...

Hoe worden we gebrainwasht?

In 2 minuten zie je het!


Er is een Mediaoorlog gaande lees


De Ware onzichtbare Wereldheersers hebben macht over Banken, Regeringen, Oorlogen, Media, Multinationals en en dus over alle burgers.

Als de Waarheid aan het Licht komt: Een geblokkeerde bankpas, je Facebooksite verwijderd, je You-Tube kanaal gesloten of sites als deze geblokkeerd, dan ben je ridder te voet, bewijsmateriaal verdwenen en hebt totaal geen stem meer.

Plannen om het FM kanaal af te sluiten zijn ook een inbreuk op de privacy. Zo ben je aangewezen op “staatsnieuws”. Dat is hier niet? Helaas wel.


Coupe in Brazilië uitgevoerd door Elite lees....

Laatste Nieuws


The Panic begins- Economische Calapse is coming: http://youtu.be/l1pKMRDLxGE


Hillary Clinton houdt van oorlogvoeren Kijk hier


Blik op het NOS journaal, ècht nieuws

lees....


NEP-Nieuws is nu makkelijk te herkennen

https://www.youtube.com/watch?v=q_cGzzKGhQ0

Burgers angst aanjagen, hoe doe je dat?

Gewoon: NEP-aanslagen laten zien. Kijk hier

NOS negeert eerst, probeert daarna TTIP, TISA en CETA belachelijk te maken.           

  Burgers pikken het niet meer.


Multinationals (grotendeels beheerst door de Rothschilds Bank) maken de dienst uit ook in de EU.

TIPP komt via CETA de achterdeur binnen. Als de EU straks met de TTIP, een handels- lees WURG-akkoord met Amerika, komt, kunnen Multinationals bv. onze energie- of waterbedrijven overnemen, waardoor de burger uiteindelijk de overname kosten betaalt door prijsverhogingen te betalen. Ook worden onze democratische rechten met de TIPP onderuit gehaald. Het is vele malen erger dan u durft te vermoeden. Ecuador moet al € 1 Miljard dollar betalen. Maar er zijn meer landen die hierdoor bankroet gaan.

MEGA-CLAIM: Stel dat er een TTIP/CETA komt en Nederland gedwongen is om de aardgasvelden te sluiten, omdat er een nog groter gevaar is voor de bevolking, dan krijgt Nederland, lees burgers, een MEGA-CLAIM van Miljarden Euro’ s aan haar broek. Het betekent gewoon dat Multinationals de dienst uitmaken en regeringen, lees burgers, niets meer te vertellen hebben.


Wat nog geen 95 % van de mensheid weet.

Op een paar landen na, is èlke bank ter wereld aangesloten op het bankenkartel van de Rothschilds. Hier betaald elke bank jaarlijks een gigantische “contributie” voor. De verliezen worden altijd gedragen door de Burgers, om banken overeind te houden.

Deze machthebbers, die bulken van de 1000den Miljarden die zij op slinkse wijze van àlle wereldburgers afgepakt hebben, zijn uit op wereldmacht, zoals er door de eeuwen heen al is geprobeerd. Zij lijken zich superieur te voelen. Dat zij het met de mensheid niet goed voor hebben, moge duidelijk zijn als je ziet wat er in de wereld gebeurd, die zij nu nog beheersen. In 4 minuten kan het je duidelijk zijn. Let wel: er is inmiddels nog maar 1 land over, dat niét is aangesloten op het Rothschilds Bankensysteem. Welk land? Kijk... Hou dit scherp in de gaten.

TIPS: Google op Rotschild, Illuminati,

of lees Prof. Dr. Mujahid Kamran hier...  of download dit artikel

Complot-theorieën? Klopt, het is zo’n groot complot, dat je het bijna niet kan geloven.

Daarom niet minder waar.

En denken we aan de geschiedenis, ook aan de wereldoorlogen, de bom op Hiroshima, Hitler etc., dan kun je begrijpen dat er psychopaten zijn, die koste wat kost, de macht naar zich toe willen trekken, om anderen aan zich te onderwerpen.

Oorlogen gaan altijd over geld macht en goederen.

Nu is er een Nieuwe manier van oorlogvoeren gaande, via de geldstroom, waar bijna elke wereldburger op aangesloten is en waar menigeen al last van heeft en steeds meer last van krijgt. Denk aan bezuinigingen, gebrek aan werk, inleveren pensioenen, duurder wordende zorg, huurverhogingen, verlagen van lonen, privatiseringen e.d.


Tijd voor een Nieuw Wereldwijd Financieel Systeem, waar iedereen mede-eigenaar van is.

Tijd voor delen en denken met je hart.

Doel van deze website: Een platform bieden voor mensen die het vertrouwen in de overheid, politiek en het bankwezen kwijt zijn èn er wat aan willen doen.

Wilt u er ook iets aan doen?

Uw stem is belangrijk.

Laat het weten via de mail en/of Volg op Facebook of wordt vrienden op Facebook. Volg op Twitter

Samen zijn wij EEN !


BANEN: we worden voorgelogen over steeds meer banen, maar die komen er niet. Ergo: Er verdwijnen steeds meer banen, door de vele veranderingen zoals automatisering. Er zijn in 2015:

254.000 jongeren thuis

614.000 werkelozen in de beroepsbevolking

383.000 Bijstandsuitkeringen

202.500 mensen in de ziektewet in 2014 

Bijna 1.5 miljoen mensen zitten dus thuis.

Daarnaast is er een groeiend aantal ZZP’ers 906.000 in 2015. Verkapte werknemers, althans grotendeels. Hiervan zijn geen cijfers voorradig over ziekte en/of ongevallen. Ook is niet bekend hoeveel zzp’ers wel of geen full-time werk hebben.


Burgers betalen de rekeningen

Daarnaast betalen wij burgers keer op keer de rekening voor het mislukken van overheidsprojecten De FYRA is de zoveelste mislukking van de regering. Alle grote projecten die de regering onder haar hoede neemt mislukken en/of kosten ruim   2 of meer x keer zoveel dan gepland. 


BREXIT, een duidelijk signaal aan de EU.

Niet elke Brit heeft de zelfde beweegredenen voor een Brexit, maar het wantrouwen in de politiek en de EU is groot en ...terecht.  De EU is alles behalve democratie en de soevereiniteit van je land kun je aan de wilgen hangen.

Er is ontzettend veel geld gestoken in een REMAIN- campagne. Duidelijk wie er het meeste belang bij een Remain hebben. Het gaat dus niet om de burger. Deze betaald n.l. altijd rekening. Nu zullen de belanghebbende Remainers zelf een groot deel mogen betalen. En daar zijn ze niet blij mee.


Zwitserland en IJsland NIET in de EU en gaan fantastisch!

      Zwitserland is een van de meest welvarendste landen ter wereld, met een levensstandaard die bijna 2 keer zo hoog is als de Britse. Het volk bepaalt daar wat er gebeurd en de regering dient de belangen van het volk.

In de EU is het net andersom. De regering dient de belangen van de Multinationals, ten koste van de burgers.

IJsland heeft de bankiers in de gevangenis gezet en de hypotheekschulden grotendeels gesaneerd. Er is nu nog maar 3 tot 4% werkloosheid. IJsland heeft een aanvraag ingediend bij de EU, doch moest zijn bodemschatten opgeven en zijn soevereiniteit. Reden waarom IJsland af heeft gezien van lidmaatschap.


De EU is één groot feest voor multinationals, europarlementariërs, politici en natuurlijk voor de eigenaars van het wereldwijde bankkartel. De laatste kunnen zo hun macht makkelijk laten gelden. Daarnaast is de EU de speeltuin voor vriendjespolitiek en corruptie.


Wie heeft de afgelopen twee decennia de grens opgeschoven? Was het Rusland richting de NAVO? Of was het juist het tegenovergestelde? De VS heeft in Oekraïne $5 miljard geïnvesteerd om het regime daar te veranderen. Het resultaat is een versnipperd land met plunderende fascisten. De Russische annexatie van de Krim wordt nu als bewijs gebruikt voor de agressiviteit van de Russische buitenlandpolitiek. De NAVO moet vervangen worden: Sahra Wagenknecht

    

Journalisten werken wereldwijd voor de CIA.

aldus Journalist Dr. Udo Ulfkotte. Hij werd opgeleid om Pro-Amerika en Anti-Rusland te schrijven en werd daar dik voor betaald.

De Media is mede verantwoordelijk voor oorlogen!

Mogelijke naderende oorlog in Europa

is reden aantrekken boetekleed.

Valse Westerse Propaganda drijft ons een oorlog in!

Einde Bankcontract met Rusland reden waarom “Amerika”,  oorlog wil met Rusland

                                     Meer aanverwante artikelen: klik

Wordt MH17 onze 9/11?

In Oorlog is geen oplossing, Leest u ... het eindrapport van het Joint Investigation Team, besproken door:

Prof. Kees van der Pijl

Emeritus Professor International Relations
Professor Centre for Global Political Economy
University of Sussex

Angela Merkel roept bevolking op om water, voedsel en geld in te slaan voor 10 dagen. Finland en Tsjechie volgden. Wat is er aan de hand? Bankencrash, BIG RESET, oorlog (grote Amerikaanse troepenbewegingen in Roemenie en aan Russische grens) of Aanslagdreiging?

Luister naar de minister.


Wie maakte het dodelijke en gekmakende Flakka Drug?

Met de Pokemon gekte wordt de hele wereld keurig in kaart gebracht door de bewoners zelf. In Rusland inmiddels verboden. Makkelijk en goedkoop spioneren voor de NWO heersers?

Een nadere kijk op Putin, een nadere blik op het hoe en waarom in de wereld en de rol van de media. Een ontzettend leuk gebracht filmpje, die iedereen "moet" zien. Veel plezier met deze Eye-Opener.

Je kan niet meer zeggen: "Das habe ich nicht gewußt! 


Een nadere kijk op Vladimir Poetin. (Nederlands ondertiteld)

Sommigen haten hem, anderen willen Mark Rutte voor hem inruilen. In deze video wordt onderzocht of we deze Poetin een beetje kunnen begrijpen.(met dank…

YOUTUBE.COM