Systeem loopt ten einde

 
 

Waar het meeste geld zit: Verreweg het grootste gedeelte van al het geld en eigendommen zit bij een handjevol (0,7% v.d. wereldbevolking) mensen, die het Grote Geld bezitten en geen of weinig belasting betalen door allerlei “ slimme ” trucs uit te halen, waardoor het grootste gedeelte van de mensheid wordt benadeeld. Nog geen 0.5% van die mensen (0,0035% van de wereldbevolking) bezit verreweg het meeste van al het geld.

Monopoly-spel: De wereldeconomie is te vergelijken met het monopoly-spel. Na verloop van tijd is er 1 winnaar en de rest verliezers, die alleen nog maar mee kunnen doen door geld van de winnaar te lenen. Op een gegeven moment is het spel ten einde en wordt er opnieuw verdeeld om verder te gaan met het spel.

De Praktijk: in de praktijk gaat het op ongeveer dezelfde manier. Er is alleen nòg geen eind aan het spel. We blijven lenen maar het is een illusie te denken dat de schuldenlast ooit terug betaald zal kunnen worden. Alleen de rente al is een probleem. (Nederland € 460 Miljard schuld, Rente ong. € 11 Miljard per jaar). Momenteel wat minder. Schuldenlast aflossen is illusie.

Een simpele reden: het geld is er gewoon niet, althans bij ons. Het kan alleen als er steeds meer schulden worden gemaakt, om het daarmee af te lossen.

Conclusie: Er moet wat veranderen, zodat iedereen fatsoenlijk kan leven. Voor de 0,7% van de mensheid is geld een speeltje waarvan ze zoveel mogelijk willen hebben, (hebberigheid en machtswellust), maar voor verreweg de meeste mensen is geld een middel om in leven te blijven en om de rekeningen te kunnen betalen.

Hoe het nu gaat: Burgers krijgen gezamenlijk steeds minder te besteden en het wordt een gevecht wie de meeste belasting moet ophoesten. Alles wordt kapot en weg-bezuinigd, de zorg wordt uitgekleed, oudjes aan hun lot overgelaten, mensen verliezen hun baan, gaan er in inkomen op achteruit, worden gekort op pensioenen, er moet steeds meer belasting betaald worden door steeds minder mensen. Grote groepen mensen kunnen steeds moeilijker de eindjes aan elkaar knopen en de groepen worden steeds groter. Het aantal uitkeringsgerechtigden wordt steeds groter maar moet betaald worden uit de belastingopbrengsten. We hebben bovendien te maken met een veranderende maatschappij die minder is gericht op het bezitten van goederen, hetgeen de economie doet afnemen. Vele grote bedrijven en verenigingen (vb. ANWB), banken, verzekeringsmaatschappijen, energiemaatschappijen, telecom en woningcoöperaties etc. etc. zien de grote massa als melkkoe om rijkdom te verkrijgen. Elke Euro die burgers teveel betalen, betekent miljoenen voor ze. Een ware Bananen Republiek.

Meer Gevolgen van de ongelijkheid: Het Jihadisme en Terrorisme. Kansarmen zoeken een doel in het leven en vinden die ook in het Jihadisme. Kansarmen uit Afrika zoeken hun toevlucht tot Europa en zo worden de problemen hier steeds groter.

Tussen de vluchtelingen kunnen ook IS-leden zitten of mensen die door IS worden gechanteerd, bv. door gedwongen met hen mee te werken op straffe van het vermoorden van achtergebleven familie.

Slavernij: een vorm van slavernij is het, als een gezond bedrijf (bv. een energiebedrijf) steeds verkocht wordt. De klanten die voor de inkomsten en winst zorgen, worden mee verkocht. De kopende partij moet de goodwill die betaald is, weer doorberekenen aan de klant. De klant wordt dus gestraft voor zijn eigen loyaliteit. Een goede reden om de krachten te bundelen en er wat aan te doen.

Verandering: Wilt u dat het zo door blijft gaan? Zo ja: Klaag niet straks. Zo nee: Sluit je aan door een mail te sturen: info@eennieuwewereld.eu. Zo kunnen we gezamenlijk druk op de politiek uitoefenen, ongeacht uw politieke voorkeur, geloof of afkomst en ongeachte welke politieke partijen er aan de macht zijn.

 

Hier is geld genoeg:


Vanuit de Toren van Basel kan onbeperkt geld worden gemaakt, zonder enige controle. Daar zijn onderstaande bedragen slechts een fooi bij.

Hier zetelt de uiteindelijke WERELDMACHT

Op de Maagdeneilanden staat € 25.000.-- Miljard

In Zwitserland € 750.000.-- Miljard

Het Vaticaan geschat vermogen € 5.500..-- Miljard

Grieks Orthodoxe kerk het rijkst in Griekenland

De Griekse reders sluisden al € 560.-- Miljard weg

De Grieks Orthodoxe kerk betaalde jarenlang niets. De laatste jaren een beetje. Alleen al als deze reders belasting hadden betaald, was Griekenland uit de problemen. Ook worden Miljarden weggesluisd naar de andere 49 belastingparadijzen  o.a. Londen, Parijs, Bermuda’s , zoals doorvoerland Nederland, bankgeheimland Zwitserland en doelland de Kaaimaneilanden.          


Dit is het TOPJE VAN DE IJSBERG

Verschil mag er zijn. Er mag besef komen dat de arme niet zonder de rijke kan en de rijke niet zonder de arme. Dank zij de grootste groep minder bedeelden, zijn rijken wel zo rijk geworden.

De wereld bestaat niet uit 100% zakenlieden, anders hadden deze het bar slecht. De grootste groep zijn arbeiders. Daarnaast middenstanders, medische beroepen, kantoorpersoneel, ambtenaren, zakenlieden, intellectuelen, industriëlen, beleggers, investeerders, bankiers, etc.

Elk mens is anders. Niet iedereen is even intelligent, heeft een goede gezondheid of is sterk, bezit doorzettingsvermogen of heeft gewoon geluk.

Er wordt vaak erg klein en bekrompen gedacht. Als minder bedeelden het beter hebben, gaat het ook beter met de economie. Dit is de groep die alles wel uit moet geven om in leven te blijven. Zo komt er meer werkgelegenheid.

Wij hebben elkaar nodig. Het is goed als er Miljonairs zijn. Niemand vindt het erg als een ander meer verdiend of goede zaken doet. 

Helaas is het in het huidige systeem kinderlijk eenvoudig de grote massa als melkkoetje te gebruiken ter verrijking van zichzelf. Vorm van uitbuiting.

Een handjevol zéér grote bankiers regeert de wereld met geld.  Hierbij vergeleken zijn de Nederlandse miljonairs en Bill Gates armoedzaaiers. Zie: de Rothshilds. Om ons zelf te beschermen is krachtenbundeling méér dan noodzakelijk, want het blijft oppassen voor deze machthebbers. Dit hele kleine groepje mensen, 0,0035%,  bezit bijna al het geld. Wij moeten het met z’n allen doen met nog geen 3% van al het geld. Zorgen zij mede voor de onrust in de wereld? Het verdeel en heers-principe?

Op een gegeven moment is er bij de burger weinig te halen, het bestaande systeem wordt niet meer gepikt, opstand en ineenstorting tot gevolg. Hebzucht en machtswellust zijn de hoofdoorzaken.

Door de centralisatie van de macht, wordt onze democratie ernstig bedreigt, zodat we weinig of niets meer te vertellen hebben.

We worden steeds meer financieel onderdrukt, waardoor onrust en verdeeldheid ontstaat. We worden gek gemaakt met ondoorzichtige aanbiedingen over zorg, telefoon, energie en internet, hebben inmiddels vergelijkings-sites nodig om te kijken welke vergelijkings-site het beste is, We worden zoet gehouden met onze smart-phones, spelletjes en Facebook en al onze gegevens zijn bekend, die we zelf hebben afgestaan.

De privacy is weg en we sussen langzaam in slaap. 

         Maar nu gaat de wekker!

De Toren van Basel

Ook van hier uit regeert een heel klein gedeelte van de 0.7% rijksten der aarde.

Deze grootste financiers van de banken, hebben de belastingbetalers de rekening laten betalen voor de bankencrisis, die ze zelf hebben laten veroorzaken. En onze politici pikken dat.

Vergeleken bij de Rothschilds, zijn Warren Buffet en Bill Gates armoedzaaiers.

Betaalmiddelen:

Vroeger:     goud, zilver, koper en brons

Daarna:      stond de goudvoorraad garant voor het aanwezige geld.

Nu:              is de goudvoorraad een fractie van het aanwezige geld

                    heeft geld de waarde van veelal (oud) papier en vertrouwen

                    en is geld slechts een digitaal getal bij een bank geworden

Toekomst:  Een alternatief betalings- cq belonings-systeem, onafhankelijk

                    van de bestaande bankwereld, dat is gebaseerd op werk

                    en (vast)goed(eren) is bittere noodzaak. 

                    Een manier om van de zeepbel af te komen.

   Het belang van de gemeenschap moet centraal staan.

We zullen regeringsleiders moeten dwingen om internationaal de multinationals en het grootkapitaal aan te pakken, in plaats van alles kapot te bezuinigen.  Meer dan 340 Multinationals betalen soms maar 1% belasting, blijkt uit maar liefst 28.000 pagina’s gelekte belastingovereenkomsten. Dit in Luxemburg. Verantwoordelijk hiervoor was toenmalige Luxemburgse premier en minister van Financiën Juncker, nu president van de Europese Commissie. Maar ook Nederland maakt zich hieraan schuldig ten koste van de belastingbetaler.

Mail : info@eennieuwewereld.eu