De verdeling

 

Barroso was slechts een loopjongen van het GROTE GELD, evenals verschillende Regeringsleiders.  Zie ook Rijkste Griekse reders en Barroso.

Nu Juncker? Deze ligt nu al onder vuur vanwege belastingdeals met multinationals.


De EU: van democratie naar alleenheerschappij?

Wie heeft de macht?


De macht ligt niet bij de regeringen in Den Haag, Brussel, Europa, of Amerika. De macht zit in het geld dat in het bezit is van een handjevol Bankiers, die het banksysteem hebben opgezet. Daarna komen andere Bankiers, Miljardairs, Energiemaatschappijen, Oliemaatschappijen, Multinationals, de Voedselindustrie, de Geneesmiddelenindustrie, de Wapenindustrie, sommige Staatshoofden, het Vaticaan, Orthodoxe kerken, Oliesjeiks e.d.

Gezamenlijk bezitten zij 99 % van al het geld, grond en goederen.


87 Miljardairs bezitten evenveel als 3,5 Miljard mensen.

1% van de Rijksten der aarde bezit 99% van al het geld, grond en goederen.

99% van de mensheid moet het doen met 1% van het geld.


87 Miljardairs bezitten evenveel als 3,5 Miljard mensen.De kloof tussen arm en rijk wordt steeds groter en mensen vertrouwen de politiek niet meer. Eenmaal aan de macht zijn er andere belangen die een rol spelen. Wij maken ons er druk over, maar niemand doet wat.

Over 10 jaar ziet de wereld er heel anders uit, daarom is het goed er nu al bij stil staan en om maatregelen te nemen voor het te laat is. Mensen die het nu relatief goed hebben zijn straks ook aan de beurt.


Premier Rutte praat maar over meer banen, maar elke keer als hij dat roept verdwijnen er weer 700 banen per dag. Er verdwijnen dus steeds meer banen en er is steeds minder geld te besteden. Dat geld vloeit naar de rijkste mensen der aarde. Dus wij krijgen het steeds moeilijker en rollebollen over elkaar heen, wie wat krijgt. Ook de pensioenen, waar u uw hele leven voor gespaard heeft gaan op de schop. Het is gewoon inleveren, terwijl er geld genoeg is. Zie artikelen.

Heeft Europa 19 jaar voor een belangrijk gedeelte liggen slapen of spelen andere krachten een rol?


Omdat de politiek te verdeeld is en het hier af laat weten, zullen wij gezamenlijk buiten het partijenstelsel om, druk op de zittende regering en op het Europarlement uit moeten oefenen, om een aantal belangrijke gemeenschappelijke punten te realiseren, die vele miljarden opleveren.

De roep hierom wordt steeds groter. Het treft steeds meer groepen mensen.


1.) Terugdringen van Exorbitante Inkomens en Vermogensverschillen, maatregelen tegen

     kapitaalvlucht

2.) Strijd tegen Corruptie en Belangenverstrengeling

3.) Aanpakken belastingontwijking van Multinationals

4.) Tegengaan Geldverspillingen

Zo komt er ook weer geld vrij voor de zorg, werkgelegenheid en de burgers, zo leeft de economie weer op. Samen kunnen we dat bereiken. In Nederland en daarbuiten.


Hoe? U kunt simpelweg via e-mail uw stem laten horen.


Wat is er mis met Europa?

Griekse reders sluizen € 560 Miljard weg terwijl de Europese burger opdraait voor de schulden van Griekenland. Verduistering van  € 114 Miljard, geld dat niet verantwoord is. Geen bescherming tegen Corruptie, wat jaarlijks € 120 Miljard kost, geldverspilling, vriendjespolitiek, ontwijking van belastingen door Parlementsleden, beïnvloeding door lobbyisten, geen controle op banken, de voedselketen wordt niet voldoende beschermd. Dit alles gaat ten koste van de burgers .Toenemende Rechteloosheid. Zie...


Orde op zaken stellen !

Het zou beter zijn wanneer de Europese Unie eerst orde op zaken stelt, voordat ze verder gaat met haar werk.


Wij zullen dus druk op de Politiek uit moeten oefenen, om een passend antwoord te vinden op deze wantoestanden.

De EU maakt regels voor de burgers, maar lapt zelf de regels aan haar laars.


Al met al kun je concluderen dat de EU er veel te snel is gekomen en verzuimd heeft structureel duidelijke regels voor zichzelf op te stellen, met uitzondering van de salariëring van de parlementariërs.

Daarnaast is er geen duidelijke doelstelling.

Ongetwijfeld heeft de EU ook goede dingen gedaan, alleen zien niet alle Europese Burgers dit. 


Oproep aan de Politiek.


De waarheid over Griekenland

Griekse Reders sluizen 560 miljard weg

Griekenland was aan de afgrond en moest met geld van de Europese Burgers geholpen worden. De laatste jaren is er een kleine 200 miljard Euro Griekenland ingepompt.

Terwijl de rijkste Griekse reders het land financieel hebben leeggezogen door minimaal

€ 560 miljard weg te sluizen naar o.a. Zwitserland en...meer


€ 114 Miljard Verduisterd lees....

Wie controleert de EU? Niemand dus... lees....

Het Europarlement. De leden van dit Parlement ontduiken.... lees....

Honderden Lobbyisten beïnvloeden Europese Parlementsleden lees....

Kapitaalvlucht lees....

Handelsverdrag met Amerika lees....

Banken worden NIET gecontroleerd lees....

Burgerbescherming ver onder de maat lees....

Corruptie kost jaarlijks € 120 Miljard   lees....   Anti Corruptie EU rapport is een Farce.

info@eennieuwewereld.eu

       Zie ook: Wie zijn wij.

Wilt u op de hoogte gehouden worden van het laatste nieuws, mail ons:

nieuws@eennieuwewereld.eu

De wereld is van ons allemaal. Elke wereldburger heeft recht op een dak boven zijn hoofd, schone lucht, schoon water, voedsel en energie.

De politiek wil nog meer groei, want dat schept banen, terwijl aan de andere kant duizenden banen worden wegbezuinigd. Dus Afbraak.

Deze wildgroei heeft ons mede in de Crisis doen belanden of was een reden om er een te creëren. Tenslotte zijn er ook mensen rijker van geworden.meer.....    

Wij kunnen onze krachten bundelen:

Eendracht = Macht
Kennis = Macht
EENDRACHT x 
KENNIS  =

 SUPERMACHT